جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

جهانشهر یزد معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی یزد اماکن تفریحی یزد برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جهانشهر یزد در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
جهانشهر یزد اماکن تاریخی صنایع دستی در یزد

۹۰ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۰۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


خانه کلاهدوز یزد(موزه ی آب)

این موزه که ساختمان آن متعلق به شرکت های سهامی آب منطقه ای یزد می باشد. در یکی از منحصر به فرد ترین

منازل مسکونی دوره قاجار معروف به خانه کلاهدوز می باشد.

ساختمن این بنا که دارای 720 متر مربع مساحت می باشد در سال 1266 هجری شمسی (188 میلادی) به دستور حاج 

سید علی اکبر کلاهدوز که تاجر بلند اوازه بوده بنا گردیده است و دو قنات به اسامی رحیم آباد و زارچ از زیر این بنا 

عبور می کرده که هنوز هم قنات دو هزار ساله زارچ با 75 کیلومتر با طول کانال در زیر حیاط این عمارت در جریان است.

ساختمان این بنا یک هنر معماری شگفت اور است که از پنج اشکوب یل پنج سطح تشکیل شده است.

به گونه ای که از سطح اولیا پایین ترین طبقه آن دو انشعاب کاریز رحیم اباد و زارچ می گذردکه یکی از این دو قنات

هنوز هم فعال می باشد. 

سطح دوم  را اگر پایاب در نظر بگیریم در ژرفای 10 متری از زمین قرار داردو فضای آن هم حالت هشت ظلعی دارد

که به خاطر برخورداری از دمای ثابت و فضای مطلــوب جـــای خــوبی برای نگهـداری خوراکی هاست. در میان این

 اشکوب نیز حوضی قرار دارد که با گذرآب از آن همیشه دارای هوای خنک و مطبوع است

سطح سوم این بنا شامــل طبقه زیر زمین است که دارای اتــاق و دالان های متعــدد و مرتبط می باشد و بیش ترین

روزهای گرم و تابستان اهالی خانه در آن سکونت داشته اند 

سطح چهارم هم اشکوب همکف می باشد که ان هم دارای اتاق های پنج دری  تالار، اتاق ارسی، آشپزخــانه و محل 

زندگی خدمتکاران خانه بوده است

طبقه پنجم ، پشت بام خانه است دران چاه خانه ای بوده که از طریق ان با استفاده از چرخ چاه اب چاه های معروف

چهل گز برداشت و برای اشامیدن و موارد بهداشت اهل خانه استفاده می شده است 

نقوش گچ کاری ساختمان خانه کلاهدوز که در نوع خود کم نظیر می باشد به نقش های گیاهی مشهور است و نمایشگر 

گلها گیاهان و حیواناتی است که حیات بخش کاشیکاری و گج بری درطبیعت خشک کویرند.

زمین این گچ کاری ها سیمگل کمرنگ (کاهگل بسیار طریف) می باشد.


Yazd Hazard House (Water Museum)

This museum, which is owned by Yazd Regional Water Companies. In one of the most unique

Residential homes of the Qajar period are known as the Hedging House

The construction of this building, which has a surface area of ​​720 square meters, was built in 1266 

Hijri Shamsi (188 AD) on the orders of Hajj Seyyed Ali Akbar Kolahdooz, a high-rise businessman

, and two tunnels crossing Rahim Abad and Zarchh under this building. It is still a 2,000-year-old aqueduct

 with a 75-km-long canal under the courtyard of this mansion

The flow is

The building is a marvelous architectural art, consisting of five levels of five levels In such a way

that from the highest level and the lowest of the two branches of Kariz, Rahim Abad and Zarch

one of these two Qanats Still active

The second level, if considered, is 10 m deep and the space has eight eavesdrops, which is a good place 

to hold for food due to its constant temperature and space. Inside this mezzanine is also a pond that passes

 through it always has a cool and pleasant air

The third level of the building consists of underground floors with a number of rooms and corridors, and

 the largest

The warm and summer days of the house were inhabited

The fourth level is the ground floor, which also has five-door rooms, an armchair, a kitchen and a place

The life of the maids was home

The fifth floor is on the roof of the house. Inside the well was a house through which well-known wells

Forty guys were picked up and used for hygiene purposes

Painted plasterboard The building of a hatchet house, which is unique in its kind, is famous for plant roles

 and displays Flowers are plants and animals that live in tile and gizzard in the wilderness of the desert

The ground of this plaster is Simgel Farhang


www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری
۰۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


قبه دوازده امام یزد، قدیمی ترین  اثر تاریخ دار شهر یزد است که دارای قدمت 1000 ساله می باشد

زمان دقیق ساخت این قبه مطابق با کتیبـه ی بسیـار نفیس دیـواره داخلـی ظلع غربی بنا در رمضان

سال 429 ه.ق می باشد.

با توجه به متن کتیبه ی مذکور زمان ساخت قبه به دوره ی دیلمی یا آل بویه باز می گردد.

این بنا در زمان ابوجعفر علاءالدوله کاکویه و به دستور چند تن از سرهنگانش به نام های امیر مسعود

بهشتی و ابویعقوب اسحق، ساخته شده است.

این قبه ممکن است مـدفن ابوجعفـر علاءالوله کاکویـه باشد که به تـاریخ 433 ه.ق در گذشته است

ودر بنایی که پیش تر برای خود احداث نموده دفن شده باشد.

علت نام گــذاری بنا سنگ مرمــرین منقــوش به صلــوات بر دوازده امــام متعلق به قبر شیخ احمد 

فهادان می بوده است که زمانی داخل محراب قـرار داشته است. این بنــا از دوره صفـویه به بعد به

 نام(قبه دوازده امام) مشهور گشته است.

معماری

قبه دوازده ام به سبک معماری رازی منتسب به آثار بجای مانده از دوره سلجوقی  می باشد.

پروفسور اولگ گرابار در مقاله معروفی قدیمی ترین بنا های یاد بود جهان  اسلام با اشاره به اهمیت زیادی

قبه ی دوازده امام آن را از کهن ترین نمونه اتاق گنبد دار در بناهای مرکزی ایران می داند.

پلان قبه مربع شکل است. ملات کاه گل و پوشش شیب دار آجر فرش در پشت بام بنا کار عایق بندی بنا را در

مقابل رطوبت ناشی از نزولات جوی انجام داده و برای دفع این رطوبت از ناودان های چوبی در اطراف پشت بام به 

جز جبه شمالی که ورودی در پلان قرار دارد، بهره می جستند. 

پنجره های اجری اطراف گنبد به جز مدخل ورودی ، نور را با ظرافتی خاص به دورن هدایت کرده و میزان ان به 

حدی است که محیط دل انگیز داخل بقه را مخدوش نمی کند.

طاق نماهایی که در چهار دیواره ی خارجی و داخلی بنا وجود دارند علاوه بر زیبایی باعث شده اند وزن بنا 

کاهش یافته و در مقابل لرزش های زمین و زلزله مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.

گنبد بنای مذکور با تکنیک گوشه سازی ترنبه ی پتکانه ساخته است که ته رنگ فضای مربع را به دایره گنبد

 تبدیل نموده و هزار سال گنبد  خود را افراشته نگاه داشته است.


Twelve Imam Yazd is the oldest ancient city of Yazd dating back to the age of 1000 years

The exact time of making this cube is in accordance with the exquisite interior of the western wall of Ramadan

Year 429 AH

According to the inscription of the inscription, the time of the construction of the cube is returned to the period of desolation or al-boyah

This building was built at the time of Abu Jaffar Alaa al-Dawlah Kakoyeh and at the command of several of his captains, Amir Massoud

Beheshti and Abvy Aqoub Ishaq, have been made

This canopy may be Abu Ja'far al-'Allah Kakoyeh, which dates back to 433 AH

It is buried in a building that has already been built for itself

The reason for naming a marble stone mosaic to Salavat on twelve Imams belonging to the Sheikh Ahmad Grave

Fahadan was once inside the altar. This is from the Safavid period later on

 The name (Twelfth Imam's Cathedral) is famous

Architecture

The 12th cube is in the style of Razi architecture attributed to the works remaining from the Seljuk period

Professor Oleg Grabar in the famous article of the oldest monuments of the Islamic world, pointing out the importance

The twelve Imam Khomeini considers it the oldest example of a dome-filled room in the central buildings of Iran

The plan is a square shaped cube. Mortar Flower Straw and Covered Slab Rug Rug on the Roof. Insulate the building

In contrast to humidity caused by atmospheric precipitation, to remove this moisture from the wooden gutters around the roof

Except for the northern fringe that entered the plan

The windows of the dome around the dome, except for the input entrance, direct the light with a certain delicacy to the door and its amount to

The extent to which the enviromental environment does not disturb the baggage

The arches of the four walls of the exterior and interior of the building in addition to the beauty have caused the weight of the building

Reduced resistance to earthquakes and earthquakes

The dome of the building has been constructed with a slippery trimming corner technique that brings the color of the space of the square to the dome circle

  .He has turned his dome for a thousand years


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


خانه ی دوست کجا ست؟

نرسیده به درخت، کوچه باغی ست

که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبی است ?Where is the friend's house

Not reaching the altar tree

Which is more green than God's sleep

And in that love, as much as the feathers of blue honesty


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


سنگ نگاره های کوه ارنان یزد

یکی از جاذبه های توریستی کوهستانی یزد

قدیمی ترین و ابتدائی ترین آثار هنری سمبلیک که تراوش افکار هنری چوپانان منطقه می باشد. 

این سنگ نگـاره ها نمـایش صحنه هـایی است از شکـار قـدرت و تخیلـات انسـان در طبیعت بکر

گذشته با قدمتی فیمابین 1500 پ.م تاسنه 713ه.ق


Mountains of Mount Eranan Yazd

One of Yazd Mountainous Tourist Attractions

The oldest and most primitive artwork of Symbolism is the flow of artistic ideas of the shepherds of the region

These rocks depict scenes of hunting power and human imagination in pristine nature

The past was dating back to 1500 BC. 713 AH


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


این بنا دارای پایابی است که ورودی ان در گوشه حیاط می باشد و دریچه فلزی نورگیر آن در وسط حیاط قرار دارد.

آبی که از پایاب این بنا می گذشته است، به گفته اهل محل از قنات اله آباد تامین می شده است.      

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب

من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم  

 (حافظ عزیز)                                                                  


he building has a lobby with its entrance in the courtyard corner, with its metal luminaire in the middle of the courtyard

The water from the base of this building has been provided by local residents from Qanat al-Mahadebad

I'm going to ruin this house on this day

Come on and ask for help

Although I do not know where to fight, it's a whimsical way

I'm distracted by the smell of the head

My heart fell from the horror of prison

I'll be sorry for Malik Solomon (dear Hafez)


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


معماری بنای مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر) یزد

معماری بنای مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر) به سبک معماری آذری ساخته شده است. این بنا در شهر یزد تنها بنای

چهار ایوانی است. ایوان شرقی بر اساس دخل و تصرفاتی که احتمالا در عصر تیموری درآن رخ داده است از بین رفته

 است. این مجموعه شامل حیاط ایوان سه ظلع، گنبد، پایاب و اتاق هــای متعدد می باشد که می تـوان گنبـد خانـه 

و ایوان کنار آن را قدیمی ترین بخش بنا به حساب آورد.ورودی فعلی بنا با چندین پله به فضای مستطیل پشت ایوان 

اصلی وارد و سپس  به ایوان راه میابد که سمت راست ان گنبد خانه قرار دارد که هم اکنون موزه کتیبه های تاریخی 

می باشد. ایوان ضلع شمالی به حیاطی کوچک باز می شود که دور تا دور آن اتاق هایی کوچک و بالاتر از سطح حیاط 

قرار گرفته است. 

 بالای اتاق انتهایی واقع در ظلع شمال شرقی، بادگیری تعبیه شده که امروز نیز قابل استفاده می باشد .

این  بخش مربوط به دوره قاجار است.


Architecture of the Ziaeeya School (Yazd Prison)

The architecture of the Ziayeh School (Alexander's Prison) is built in the style of the Azeri architecture. This building is erected in Yazd

Four is an ivory. The eastern porch has been destroyed on the basis of the influences that have probably occurred during the Timurid era. The complex consists of a courtyard of three portico, a dome, a bayonet and several rooms that can be dome houses

And the Avon next to it is the oldest part of the building. The current castle with several steps to the space of the rectangle behind the porch

The main entrance and then goes to the doorway to the right of which is the dome of the house, which is now the Museum of Historical Inscriptions

is. The porch of the northern side opens into a small courtyard that is surrounded by small rooms above the courtyard

 The upper end room is located in the northeastern southwest, a windfall that can be used today

This section is related to the Qajar period


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر) یزد

مدرسه ضیائیه ،(800 سال قدمت) ازآثار مولانا ضیاء الدین حسین بن رضی است در سال 631 ه.ق به ساختن آن

اقدام ورزیده است وتوسط پسران در سال 705 ه.ق به اتمام رسیده است.

بر این اساس این بنا متعلق به دوران حکومت اتابکان یزد می باشد. از دلایلی که این بنا به زندان اسکندر شهرت 

یافته است، این است که بر اساس متون تاریخی به دفعات ار محل خاصی به نام زندان اسکندر واقع در محله ی

فهــادان یکـی از کهن ترین محلـه هــای شهـر یزد که در قدیم به شهـرستان شهرت داشته ، یاد شــده است و 

برخــی پژوهشگران بر اساس برخی شواهد تاریخی و مکانی ، مدرسه ضیائیه را همان زندان اسکندر می دانند.


Ziaeeya School (Alexander's Prison) Yazd

The Ziayeh School, (800 years old) from the works of Maulana Zia al-Din Hussein ibn Razi, has been completed in 631 AH and has been completed by boys in 705 AH

Accordingly, this building belongs to the era of Atabakan Yazd. For reasons that this is known as Alexander's Prison

It is based on historical texts on a frequent basis of a certain place called Alexander's Prison located in Fahadan Neighborhood One

Some of the oldest neighborhoods in the city of Yazd, which have long been famous for the city, are some scholars

According to some historical and spatial evidence, Zia'ia school is considered the same as Alexander's prison


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آب انبار رستم گیو یزد

Water Reservoir Rostam Gio Yazd

  • وحید جعفری
۰۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آب انبار رستم گیو یزد

Water Reservoir Rostam Gio Yazd

معماری

بنای رفیع آب انبار شامل چهار بادگیر چهار طرفه و گنبدی از نوع شلغمـی است که با آجر فــرش شــده و بر

پوسته بیرونی آن به غیر از ترکیب آجر خفته راسته، نقوشی از آجر با طرح سرو نماد ایرانی به معنای جاودانگی

دیده می شود.

عمق خزینه بزرگ ان 15 متر و قطر دهانه خزینه 14 متر است که حدود 2300 متر مکعب آب را می توان ذخیره نمو د.

آب گورا و شیرین ان از قنات دولت اباد بوده است که از آب برف شیرکوه سرچشمه می گرفته است.

مسلمانان و زرتشتیان همه ساله در بهمن ماه پس از لایروبی آب را به انجا سرازیر می کردند.


rchitecture

The high water booth building consists of four four-way winders and a dome of the kind of turning that is carpet-bricks and

Exterior sheath apart from the combination of sleeping bricks, a painting of brick with the design of the Iranian symbol of immortality

Can be seen

The depth of the big bank is 15 meters and the diameter of the crater is 14 meters, and about 2300 cubic meters of water can be stored

The water of Gora and its sweet is from the government of Abad Abad, which originated from Shirvakh snow water

Muslims and Zoroastrians flooded water everywhere in February after dredgin


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آب انبار رستم گیو یزد

Water Reservoir Rostam Gio Yazd

تاریخچه

آب انبار رستم گیو با هزینه ، همت و پایمردی ارباب رستم بهمن شاه پورگیو، نماینده زرتشتیان در مجلس

شورای ملی و از نیکوکاران نیکونهاد زرتشتی استان یزد، به یاد بود پدرشان شاپور گیو در محله ی زرتشتیان 

یزد ساخته شده است. ساخت این بنا با وجود مشکلات و دشواری های جنگ جهانی دوم ، کمبود دستمزد

گرانی و نایابی ارزاق و مشکلات زندگی پس از شهــریور سال 1320 ه.ش به مــدت دوسـال کار شبانه روزی

با نقشه کشی و معماری استاد خرمشاهی و با استادی علی اکبر خرمی با نظارت ارباب جمشیـد، در ســال  

1323 ه.ش پایان پذیرفت.


History

Rustam Gui's water reservoir at the expense, willingness and willingness of Arbab Rostam Bahman Shahpourgio, Zoroastrian representative in parliament

The National Assembly and the Zoroastrian Nikkhadan benefactors of Yazd province remembered that their father, Shapur Ghiw, in the Zoroastrian area

Yazd is built. The construction of this building, despite the difficulties and difficulties of the Second World War, is a shortage of wages

Expensive and diminishing costs and life after August, 1320. For two years of boarding

Drawing and architecture of Professor Khorramshahi and professor Ali Akbar Khorrami under supervision of Arbab Jamshid, in the year

1323 AH ended


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری