جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

آخرین مطالب
 • ۹۸/۰۶/۲۶
  مس

۳۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۱
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


عزاداری حسینی در شهرستان زارچ(یزد)

داغ او تا ابدالدّهر به قلب بشر است


Hosseini mourning in Zarch (Yazd)

He's hot forever in the heart of mankind


www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۳۱
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


عاشقانت همه جمع شده اند از پیر تا نوزاد همه بر عزای تو سوگواری می کنند، این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست...


Your lovers are all gathered. From old to baby, everyone mourns for your mourning, who is Hussein who is the world of all his crazy 


www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۳۱
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


عَلم یا جریده یکی از وسیله‌های نمادین بکار رفته در آیین سوگواری عاشورا در میان شیعیان است. این وسیله معمولاً چوبی بلندی به ارتفاع پنج شش متر که سر آن پنجه‌ای برنجین می‌گذارند و پارچه‌های رنگین قیمتی به چوب می‌بندند. علم از فلز ساخته شده، توسط علم‌دار حمل می‌شود.

علم معمولاً در پیشاپیش صف سوگواران حرکت داده می‌شود. علم‌های قدیمی تر معمولاً پایه‌ای دارند که واژه‌های دینی بر روی آن برنگاشته شده‌است و دو اژدها با دهان باز از آن پاسداری می‌کنند. گاهی پهنای علم‌ها به ۳ متر تا 10متر هم می‌رسد و غالباً ۱۱ زبانه دارد که زبانه میانی بزرگ‌تر از بقیه می‌باشد. حد فاصل زبانه‌ها را هم با اشیاء فلزی که به شکل کبوتر و طاووس و لاله و گنبد و بارگاه و ... ساخته شده بود، پر می‌کردند. به کسی که علم را با خود حمل می‌کند، علم‌دار می‌گویند. این شخص پایه علم را که از چوب ساخته شده، داخل بند تسمه‌ای که به کمر و شانه خود بسته، قرار می‌دهد و با آن حرکت می‌کند. علم و پرچم از وسائلی است که در جنگ‌ها از اهمیت اساسی برخوردار بود. البته بین علم و پرچم تفاوت‌هایی وجود داشته‌است و از نظر اهمیت هم درجه بندی شده‌اند. علم شمال کشور با علم بخش‌های مرکزی ایران اختلاف دارد. در شهر گز برخوار نیز علم‌ها به صورت چوب بلند به صورت یک تکه یا چند تکه بسه می‌شود و با دستمال پارچه‌ای تزیین می‌شود و یادآور علمدار کربلا است.


Science or jerid is one of the symbolic means used in the mourning of Ashura among the Shiites. It is usually a five-six-meter-long, five-foot-long, five-foot-bamboo-shaped, white-colored fabric. Science is made of metal, carried by the scientist.

Science usually moves ahead of the ranks of the mourners. Older sciences usually have the base of which religious words are sealed and two dragons with open mouth protect it. Occasionally, the width of science is 3 meters to 10 meters, and often has 11 tabs, the middle tab is larger than the rest. The filling of the tabs was filled with metal objects made in the form of a pigeon, a peacock, a tulip, a dome, and a barrack. To those who carry science with them, they are called scientist. This person builds the foundation of science made of wood into the sachet that closes his shoulder and shoulder. Science and the flag is one of the essential things in the wars. There were, of course, differences between the science and the flag, and graded in importance. The science of the north of the country is different from the science of the central parts of Iran. In the city of Ghazr Barkar, the science of the form of long timber is one piece or a few pieces and is decorated with a cloth of cloth and is a reminder of the prominent Karbala


www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری
۳۰
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آتش زدن خیمه ها (عزاداری عاشورای حسینی)شهرستان زارچ یزد


Burning Tents (Mourning Ashura Hosseini) Zarch City Yazd


www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری
۳۰
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


تعزیه خوانی در روز عاشورا شهرستان زارچ(یزد)

Tailoring on Ashura Day Zarch Town (Yazd)


www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری
۳۰
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


نماز ظهر عاشورا و نخل برداری در شهرستان زارچ(یزد)


Afternoon prayer of Ashura and palm trees in Zarch (Yazd)


www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری
۲۹
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مراسم تعزیه خوانی و شام غریبان در یزد

Sacrifice and dinner parties in Yazd

www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری
۲۹
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


عزاداری عاشورای حسینی یزد

این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست...

Mourning Ashura Hosseini Yazd

Who is Hussein who is the world of him all crazy


www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۹
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


نخل برداری در شهرستان تفت یزد (عاشورای حسینی)

Skinning in the city of Taft Yazd (Ashura Hosseini)

www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری
۲۸
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


نذری پزون شله زرد (تاسوعای حسینی)

اصلا خوردن شله زرد پای دیگ نذری رو با هیچ کار خوشمزه دیگه ای نمیشه عوض کرد. اون طعم همزمان گلاب و زعفرون و 

اون خلالهای بادوم و پسته رو فقط تو شله زرد اونم تو شله زردای نذری مامان  و مامان بزرگ میشه پیدا کرد. 


Nazri Pazon Yellow Shale (Tasooei Hosseini

Do not eat the yellow hawk of the boot tea with any other delicious food. It's the same flavor of rose water and zefran, and those slices of bearded and pistachio, only you yellowish shit, you will find the shadow of Zardai Nazri Mom and Mom


www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری