جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

آخرین مطالب

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجموعه مارکار» ثبت شده است

۲۲
خرداد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مجموعه ی مارکار یزد

مجموعه ی مارکار شامل مدرسه و پرورشگاه و همچنین موزه ی زرتستیان یزد هست .مکانی بسیار زیبا و دست نخورده یادگاری از یک شخص بزرگ و با ارزش که این مکان رو بنا نموده و نام ایشان بر رو ی این بنا باقی مانده...Marque Collection of Yazd

The Marque Collection includes the school and orphanage as well as the Zoroastrian Museum of Yazd. A beautiful and untouched mansion of a great and valuable person who built this place and their name remains on this building 

  • وحید جعفری
۲۷
اسفند

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدمجموعه و موزه ی مارکار زیبا


Beautiful Marque Collection and Museum


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۱
دی

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


منظره ی زیبا از موزه زرتشتیان یزد


Beautiful view of Yazd Zoroastrian Museum


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
آذر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


دیدنی های موزه ی مجموعه ی مارکار تمومی نداره....


There are no spectacles in the Marquez Collection Museum


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
آذر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


موزه مارکار /یادگاری از قدیم


Museum of Mark / Retrospective of the Old


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۲
آذر

 جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


فضای دوست داشتنی در موزه مارکار


A lovely atmosphere at the Marque Museum


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۱
آذر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


ویجو

ویجو: جایگاهی برای نگهداری خوراکی ها  بوده تا دور از دسترس جانوران کوچیک باشه و در جای خنک یا آشپزخونه نصب می شده


Wijou

Vjaya: A place to keep food out of the reach of small animals, installed in a cool place or in the kitchen


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۰
آذر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مجموعه مارکار یزد / مدرسه مارکار یزد


Yazd Markarch Collection / Marqar School Yazd


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۹
آذر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


گاوررو مجموعه مارکار یزد

در یک سده قبل یا کمتر از ان در یزد و روستاهــاش و بسیاری از خونه هـــــای متحول و اعیــون نشیـــن

آب حموم خودشون رو از گاو رو تامین میکردن ، برای کشیدن آب و استفاده بهینه ازاون توسط گاوهای نر 

قوی هیکـــل از چاه هــــای 40 تا 60 متری آب کشیده می شده. برای کشیدن آب از گـــاو رو استفـــاده 

می شد به این صورت که: تونلی سرازیریبود با طولی برابر با ارتفاع چاه یا کمی بیشتر که شیب تنــــدی 

داشته  و در راس اون چاه، چرخ چـــاه قرار داشته و پایین تر نقطه اون تونل (راهروی وسیع) تونل وسیع تر

 می شده و گاوگرد _محل گردش گاو)تعبیه شده بود.

دول یا دلو بزرگ که بیشتر لاستیکی بود، هر کدوم از دول هاـــ چند دله (حلب) اب می گــرفت .با ســــاز و 

(الیاف خرما) یا طناب های خیلی قوی بسته شده  بود و این ساز و پس از گذستن از چرخ چاه به شانه ی

گاو بسته می شد.

گاو را همیشه یه نفر آب کش همراهی می کرد. وطیفه آب کش کنترل سرعت گاو بوده.Gavrou Collection of Marquez Yazd

In a century or so, in Yazd and its countryside, as well as in many of the houses that were undergoing change, non-humans were dragged from 40 to 60-meter wells to drain water and make optimal use of it by strong male cattle. To draw water from a cow was used such that: a tunnel was flowing in length equal to the height of the well or a little more that was steep and at the top of that well, the well was well below the tunnel (the large corridor) The tunnel became wider and the cowgirl -

It was embedded

Large dolls or daisies, which were mostly rubber, each of the dolls washed down a few dams (Aleppo), with the mechanism (date walnut) or very strong ropes, and this mechanism, after passing from the well wheel to the shoulder Yagov closed

A cow was always accompanied by a drain. The cow's speed control kit has been controlled


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۸
آذر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدحمام قدیمی (مجموعه مارکار یزد)

شامل سه قسمت هست که یه قسمتش رو توی عکس پایینی توضیح دادم 

بینه : خودر را لیف می زدند و با کف و صابون خود را می شستند

گرمینه : که دوش داشته و دوش می گرفتند


Old Bath (Marcark Collection of Yazd)

It contains three parts, which I explained in the picture below

Bina: They floundered and rubbed their soap and soap

Shelter: shower and shower


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری