جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آتشکده یزد» ثبت شده است

۲۳
آبان

 

مسجد سبز در بازار قدیمی چهار سوق در همسایگی مسجد جامع زیبا.

.Green Mosque in the Old Market Four souks in the neighborhood of the beautiful Mosque

  • وحید جعفری
۲۴
ارديبهشت

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدبام زیبای خانه ی قدیمی 

انگار جهانی از سادگی و بادگیر و خشت خام زیر پاهایم بود


The beautiful roof of the old house

It was as if the world of simplicity and windfall and crude clay was under my feet

  • وحید جعفری
۱۲
آبان

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدجاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


دخمه زرتشتیان یزد

دخمه یا برج خاموشان مکانیست که زرتشتیان، مردار آدمیان را که بنا بر عقاید آنها نجس و پاریار است در آن می‌گذاردند تا گوشت مردار توسط درندگان و پرندگان خورده شود آنگاه باقی‌ماندهٔ استخوان‌ها را درون چاه میانهٔ دخمه انبار می‌کردند. بنا بر عقاید زرتشتیان دفن مردار موجب آلودگی عنصر مقدس خاک می‌گردید و لازم به ذکر است که در دین زرتشتیان بی‌تابی برای مرگ عزیزان شدیداً منع شده‌است.

دخمه چیست؟ 

دخمه محوطه ای است مدور  که در بالای کوه بلندی واقع شده است و ده ها فرسنگ با روستا و آبادی های اطراف فاصله داشته  است.

زمانیکه کسی فوت می شود خانواده ،اقوام اورا به اتاقی خارج از روستا به نام اتاق (زاد و مرگ) و یا اتاق(مرد و زند) منتقل می کردند. 

در حقیقت این اتاق به نوعی ثبت احوال قدیم بوده است و پس از شستشو و کفن کردن و ثبت اسم متوفی در دفاتر مخصوص جسد وی را بر دوش گذاشته و به سمت دخمه حمل می کردند.

زرتشتیان به دخمه (دوزگه) و یا (دادگه) می گویند که منظور همان دادگاه الهی می باشد که به همان لحظه پایان زندگی و شروع زمان قضاوت در مورد کردار انسان اشاره دارد.


Zoroastrian cemetery of Yazd

The crypt or the silent tower is a mechanism where Zoroastrians put the carcasses of human beings, according to their beliefs, unclean and pariah, to store meat from poisonous birds and birds, and then store the remaining bones in the middle of the cellar. According to the Zoroastrian beliefs, burial of burial caused pollution of the sacred element of the soil, and it should be noted that Zoroastrian religion has severely forbidden the death of loved ones

Do you have a cellar? The crypt is a circular area located atop a high mountain and tens of kilometers away from the village and the surrounding villages

When someone died, the family transferred relatives to a room outside the village, called the room (birth and death) or the room (man and woman)

In fact, this room was a kind of old-fashioned registry, and after washing and shaming and registering the name of the deceased, he carried him to the cellar at the special corps of the body

The Zoroastrians say to the catacomb (Dozgeh) or (Teteq) that the purpose of the divine court is to point to the end of life and the beginning of the time of judgment about human deeds


 www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری
۱۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


اوستا خوانی برای درگذشتگان (زرتشتیان )

Avesta Readings for the Dead (Zoroastrians)


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


نیایش آیین سالگرد و میوه های بریده شده (ایین زرتشتیان)


The prayers of the anniversary and the cut fruits (the Zoroastrian)


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۴
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


زرتشتیان برای یزد چه کرده اند؟!

ساخت بنا های تاریخی توسط زرتشتیان یزد

بیمارستان بهمن-مدرسه خسروی -ساعت مارکار - اب انبار رستم گیو- پرورشگاه و دبیرستان خسروی


؟What did Zoroastrians do for Yazd 

Construction of historical monuments by Zoroastrian Yazd

Khosravi Bahman-Bahar Hospital - Marque's Hospital - Rostam Guiv's Anbar - Khosravi Orphanage and High School


 www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری
۱۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مجمر آتش زرتشتیان

Zoroastrian Fire Storm


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آیین نوروزی زرتشتیان

Zoroastrians Nowruz ritual


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


روحانی زرتشتی

Zoroastrian cleric


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


زرتشتیان پنج گاه در شبانه روز، ستایش خداوند یگانه را به جای میاورند

به زمانی که در ان ساعت نماز بخوانند گاه نماز می گویند

نخست(گاه هارون) از سر زدن خورشید تا نیمروز

دوم (گاه رپیتون) از نیمروز تا پسین

سوم(گاه ازیرن) از پسین تا شامگاه

چهارم(گاه ایوی سروترم) از شامگاه تا نیمه شب

پنجم (گاه اشیهن) از نیمه شب تا پیش از دمیدن خورشیدن

زرتشتیان هنگام نیایش پرودگار رو به سوی نور نماز می خوانند  زیرا آنان

اهورا مزدا را به معنی نور همه نورهـا می داننـد، همانگـونه که در دیـن 

اسلام نیز گفته شده (الله نور السماوات و الارض) بـه معنـی خداونـد نور

آسمان ها و زمین است.

بنابر این پرستش سو یا قبله زرتشتیان (نور) است و نور آتشی را که چنــد

هزار سال است در اتشکده فروزان مانده است را نمادی از اهورامزدا میدانند.


Zoroastrians praise God alone for five times a day

When they pray at that time, they sometimes say prayers

First (sometimes Aaron) from the sun to midnight

The second (sometimes the rapiton) from the midday to the late

Third (occasionally) from late to noon

Fourth (sometimes Ivy Serrtrem) from midnight until midnight

Fifth (sometimes the luminous) from midnight until the sun is blowing

The Zoroastrians pray at the prayers of the Prophet to the light of prayer because they are

Ahura means Mazda as the light of all the lights, as in religion

Islam is also said (Allah Nahr Al-Samawat and al-Arz) meaning the Lord of Light

The heavens and the earth

Therefore, worship is sura or Qibla Zoroastrians (light) and the light of fire which many

Thousands of years have remained in the blazing firecracker as a symbol of Ahura Mazda


 www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری